Terapie Souznění Psychoterapie a poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny a skupiny

To jsme my ...

Mgr. Silvie Mendreková

Terapeut

Především jsem maminkou 3 dětí. Se současným manželem a dětmi se nám žije moc hezky. Máme společné zájmy lyžování, cestování a od února 2021 naší rodinnou lásku pejska Montyho.

Mým terapeutickým cílem je lidem naslouchat, porozumět a sdílet s nimi jejich obtížnosti s naprostým respektem, laskavostí, bez hodnocení a srovnávání. Velmi důležité je pro mou práci psychoterapeutky vytvoření bezpečného a důvěryhodného vztahu s klientem. Doprovázet ho při jeho cestě ke změně.

Spolupracuji s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP (111); ČPZP (205); ZPMV(211); RBP (213); Škoda (209)

V roce 2024 nepřijímám nové klienty, obracejte se prosím na mé kolegyně.

+420 739 034 416

Vzdělání:

1993-1998: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem

2002: Pedagogická fakulta Masarykové univerzity v Brně – získání způsobilosti realizovat léčebné pedagogicko psychologické ježdění na koni

2017-2021: Systemický výcvik v psychoterapeutickém směru: Transformační systemická terapie podle Satirové (735 hodin)

1993-1998: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem

2002: Pedagogická fakulta Masarykové univerzity v Brně – získání způsobilosti realizovat léčebné pedagogicko psychologické ježdění na koni

2017-2021: Systemický výcvik v psychoterapeutickém směru: Transformační systemická terapie podle Satirové (735 hodin)

Absolvované kurzy a školení:

2015: Respektovat a být respektován

2016: My Backpack I (24 hodin)

2016: Kids´Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, s rodiči a komunitou (48 hodin)

2019-2020: Výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a adolescentů

2017-2021: Asistentství ve výcviku Transformační systemické terapie podle Satirové

2015: Respektovat a být respektován

2016: My Backpack I (24 hodin)

2016: Kids´Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, s rodiči a komunitou (48 hodin)

2019-2020: Výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a adolescentů

2017-2021: Asistentství ve výcviku Transformační systemické terapie podle Satirové

Praxe:

1998-2000: Domov důchodců Třinec – sociální pracovník, terapeut

2002-doposud: Chewal, z.s. terapeut pedgogicko psychologického ježdění na koni

2003-2009: Magistrát Třinec, sociální odbor – vedení agendy lidí omezených nebo zbavených k právním úkonům a posléze kurátorka pro mládež

2013-2021: Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná manželská poradna v Karviné

1998-2000: Domov důchodců Třinec – sociální pracovník, terapeut

2002-doposud: Chewal, z.s. terapeut pedgogicko psychologického ježdění na koni

2003-2009: Magistrát Třinec, sociální odbor – vedení agendy lidí omezených nebo zbavených k právním úkonům a posléze kurátorka pro mládež

2013-2021: Centrum psychologické pomoci, p.o., Rodinná manželská poradna v Karviné

Mgr. Nikol Zvolenská

Terapeut

I v těch nejtemnějších momentech je světlo na dosah. I malá změna může pozitivně ovlivnit život. Říci si o pomoc vnímám jako projev síly a nikoli slabosti.

Terapie je prostor, ve kterém se můžete zabývat sami sebou. Ve mé terapii je pro mě důležitý především vztah a vzájemná důvěra.

Budu Vám pozorně naslouchat, abyste mohli více porozumět sami sobě a svým možnostem, Mým úkolem je být vám na této cestě dobrým průvodcem a podpořit vás k pozitivním změnám ve vašem životě tak, abyste svých cílů dosáhli vlastními silami. Řešení se nachází uvnitř každého z nás, i když na první pohled nemusí být zjevné.

Nejste na to sami.

„Tvoje další kapitola bude úžasná. Usiluj o pokrok, ne o dokonalost.“

+420 792 371 085

Vzdělání:

2003-2009: Gymnázium J. A. Komenského Třinec

2009-2011: Filozofická Fakulta, Bakalářský obor, Sféra podnikání

2012-2017: Pedagogická fakulta, Magisterský obor, Sociální poradenství

2022-2023: Komlexní výcvik krizové intervence

2023-probíhá: Zahrada 2000. Komplexní výcvik v „Otevřeném dialogu.“

2003-2009: Gymnázium J. A. Komenského Třinec

2009-2011: Filozofická Fakulta, Bakalářský obor, Sféra podnikání

2012-2017: Pedagogická fakulta, Magisterský obor, Sociální poradenství

2022-2023: Komlexní výcvik krizové intervence

2023-probíhá: Zahrada 2000. Komplexní výcvik v „Otevřeném dialogu.“

Absolvované kurzy a školení:

2017: Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření

2017: Respektovat a být respektován

2021-2022: Kids´Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, s rodiči a komunitou (48 hodin)

2019-2020: Výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a adolescentů Praha Ipdar, MUDr. Peter Pothe

2021: Focus Box: Terapeutická komunikační sada

Archipelago: Games for therapy

Kids´Skills: přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, s rodiči a komunitou (48 hodin)

2023 Mansio: Dynamika problémového chování

2023 Mansio: Storytelling

2017: Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření

2017: Respektovat a být respektován

2021-2022: Kids´Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, s rodiči a komunitou (48 hodin)

2019-2020: Výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a adolescentů Praha Ipdar, MUDr. Peter Pothe

2021: Focus Box: Terapeutická komunikační sada

Archipelago: Games for therapy

Kids´Skills: přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, s rodiči a komunitou (48 hodin)

2023 Mansio: Dynamika problémového chování

2023 Mansio: Storytelling

Praxe:

2016-2018: Domov pro seniory- Vedoucí sociálního úseku

2018-2021: Rodičovská dovolená

2021: Odborný ředitel/Metodik Organizace Bunkr o.p.s.

2021-dosud: Soukromá praxe

2022-dosud: Chewall z.s. – pedagogicko-psychologické aktivity AVK

2022-dosud: Terapeutická komunita Exit

2022-dosud: Vedené skupiny dětí s PAS

2016-2018: Domov pro seniory- Vedoucí sociálního úseku

2018-2021: Rodičovská dovolená

2021: Odborný ředitel/Metodik Organizace Bunkr o.p.s.

2021-dosud: Soukromá praxe

2022-dosud: Chewall z.s. – pedagogicko-psychologické aktivity AVK

2022-dosud: Terapeutická komunita Exit

2022-dosud: Vedené skupiny dětí s PAS

Iva Marszalková, DiS.

Terapeut

 Každý z nás se občas dostane do situace, se kterou si sám neví rady. Život se prostě tak nějak zašmodrchá a pěkně nás v tom koupe. „Ale prosímtě, ty z toho naděláš…“ Taky to slýcháte? A pomáhá to? Pokud ne, jsem tu, abych vás vyslechla tak, jak potřebujete. Za každým člověkem je příběh. Ten příběh je jen váš, nebudu ho hodnotit, ale můžu vám pomoct jej zase rozmotat a najít cestu ven.

+ 420 775 971 730

Vzdělání:

1992-1999: Gymnázium Český Těšín ukončeno maturitou (český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd, anglický jazyk)

2001-2004: Vyšší odborná škola sociální v Ostravě. Obor: sociální práce; ukončeno absolutoriem (metody sociální práce, sociální zabezpečení, právo, anglický jazyk)

1999-2000: Till English Academy Ostrava jednoleté pomaturitní studium angličtiny, ukončeno státní jazykovou zkouškou

2017-2020: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií. Obor: Sociální politika a sociální práce; zakončeno Státní závěrečnou zkouškou (sociální práce, sociální politika, sociologie, psychologie)

1992-1999: Gymnázium Český Těšín ukončeno maturitou (český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd, anglický jazyk)

2001-2004: Vyšší odborná škola sociální v Ostravě. Obor: sociální práce; ukončeno absolutoriem (metody sociální práce, sociální zabezpečení, právo, anglický jazyk)

1999-2000: Till English Academy Ostrava jednoleté pomaturitní studium angličtiny, ukončeno státní jazykovou zkouškou

2017-2020: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií. Obor: Sociální politika a sociální práce; zakončeno Státní závěrečnou zkouškou (sociální práce, sociální politika, sociologie, psychologie)

Absolvované kurzy a školení:

2017: Motivační rozhovory; PhDr. Jan Soukup, PhD. (24 hodin)

2018:  Základní krizová intervence; Remedium (56 hodin)

2019: Pokračovací krizová intervence; Remedium (96 hodin) Zdravotník zotavovacích akcí; Český červený kříž (40 hodin) Představení základních konceptů Gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích; IES Podané ruce (16 hodin)

2020-dosud: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; 4. ročník

2021: Prevence relapsu; PhDr. Dagmar Krutilová (16 hodin)

2017: Motivační rozhovory; PhDr. Jan Soukup, PhD. (24 hodin)

2018:  Základní krizová intervence; Remedium (56 hodin)

2019: Pokračovací krizová intervence; Remedium (96 hodin) Zdravotník zotavovacích akcí; Český červený kříž (40 hodin) Představení základních konceptů Gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích; IES Podané ruce (16 hodin)

2020-dosud: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; 4. ročník

2021: Prevence relapsu; PhDr. Dagmar Krutilová (16 hodin)

Praxe:

2005-2006: Centrum vzdělávání, Slezská diakonie; Český Těšín. Sociální pracovník, zajišťování a organizace kurzů, administrativní činnost

2006-2007: Okin Group a. s.; Ostrava. BPO Specialista junior, fakturace služeb zákazníkům, komunikace s technickým oddělením a ostatními zahraničními pobočkami

2008-2009: DONGHEE Czech, s.r.o.; Český Těšín. Lektor anglického jazyka pro začátečníky, příprava materiálů, lektorování

2015-2017: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Slezská diakonie. Sociální pracovník, přímá práce s klienty – zajišťování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní práce

2017-2019: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Slezská diakonie. Sociální pracovník/koordinátor střediska, přímá práce s klienty – zajišťování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní i ambulantní formou; řešení provozně-ekonomických záležitostí střediska, fundraising, projektová činnost

2019-dosud: Terapeutická komunita EXIT, Slezská diakonie. Poradce/terapeut – sociální pracovník, přímá práce s klienty – zajišťování odborného programu (prevence relapsu, tématické skupiny), práce s rodinou, krizová intervence, motivace k abstinenci u mladistvých klientů v rámci skupinové a individuální terapie

2005-2006: Centrum vzdělávání, Slezská diakonie; Český Těšín. Sociální pracovník, zajišťování a organizace kurzů, administrativní činnost

2006-2007: Okin Group a. s.; Ostrava. BPO Specialista junior, fakturace služeb zákazníkům, komunikace s technickým oddělením a ostatními zahraničními pobočkami

2008-2009: DONGHEE Czech, s.r.o.; Český Těšín. Lektor anglického jazyka pro začátečníky, příprava materiálů, lektorování

2015-2017: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Slezská diakonie. Sociální pracovník, přímá práce s klienty – zajišťování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní práce

2017-2019: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, Slezská diakonie. Sociální pracovník/koordinátor střediska, přímá práce s klienty – zajišťování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní i ambulantní formou; řešení provozně-ekonomických záležitostí střediska, fundraising, projektová činnost

2019-dosud: Terapeutická komunita EXIT, Slezská diakonie. Poradce/terapeut – sociální pracovník, přímá práce s klienty – zajišťování odborného programu (prevence relapsu, tématické skupiny), práce s rodinou, krizová intervence, motivace k abstinenci u mladistvých klientů v rámci skupinové a individuální terapie

Bc. Daniela Ježíková

Krizový intervent

Mými největšími a nejdůležitějšími rolemi v životě je být maminkou, zároveň i tátou a kamarádem pro mé dvě děti. V životě je pro mě velmi důležitá rodina a rodiče, kteří mi dali dobrý základ do života. Hodnoty v životě, které mi předávali se snažím předat i já svým dětem.

Lidi ve svém okolí se snažím brát takové jací jsou a nesoudit. Jsem otevřená, naslouchám a ke všemu přistupuji s pokorou. I ze zlého se snažím vytěžit v životě co nejvíc a najít smysl toho proč se věci dějí a co mě mají naučit.

Chci nabídnout pomocnou ruku při jakékoli životní krizi. Mým cílem není být odborník na život a přinášet řešení. Chci být nápomocná při hledání toho co máme každý ukryto v sobě, jen to někdy neumíme sami najít. Každý jsme něčím výjimečný a jedinečný. Vše s důvěrou, pokorou a úctou. Stačí jen najít své silné stránky a objevit to, co nám pomáhá, když se zrovna necítíme nejlépe.

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“

+ 420 732 489 716

Vzdělání:

2017-2020: Vysoká škola Prigo, z.ú. , Bakalářský obor: Management v sociální sféře

2021: Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

2021-2022: Výcvik krizové intervence

2017-2020: Vysoká škola Prigo, z.ú. , Bakalářský obor, Management v sociální sféře

2021: Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

2021-2022: Výcvik krizové intervence

Absolvované kurzy a školení:

2022: Komunikace s klientem pod vlivem návykové látky

2022: Komunikace s klientem pod vlivem návykové látky

Praxe:

2018-2020: SSMT Třinec – Pečovatelská služba – pracovník v sociálních službách

2020-dosud: Slezská Diakonie, RÚT Třinec, sociální rehabilitace – sociální pracovník

2023: Bunkr o.p.s. Třinec – Komunitní pracovník

2018-2020: SSMT Třinec – Pečovatelská služba – pracovník v sociálních službách

2020-dosud: Slezská Diakonie, RÚT Třinec, sociální rehabilitace – sociální pracovník

2023: Bunkr o.p.s. Třinec – Komunitní pracovník

Dominik Wijacki

Asistent terapeuta

Praxe:

2023-dosud: Vedené skupiny dětí s Pas

2001-doposud: Chewal, z.s. asistent terapeuta pedgogicko psychologického ježdění na koni

2011-dosud: Finanční manažer projektů OSF

2011-dosud: Vedení účetnictví, daňové evidence podnikatelů

Co Vás trápí?

napiště mi

Co Vás trápí?

napiště mi

Co Vás trápí?

napiště mi

Co Vás trápí?

napiště mi

Informace pro klienty

Dobrý den, rádi bychom Vám zde poskytli podrobné informace o aktuální dostupnosti služeb terapeutů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Silvie Mendreková

V roce 2024 nepřijímám nové klienty, obracejte se prosím na mé kolegyně.

Mgr. Nikol Zvolenská

Přijímá nové klienty.

Iva Marszalková, DiS.

Přijímá nové klienty.

Bc. Daniela Ježíková

Přijímá nové klienty.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.