Terapie Souznění Psychoterapie a poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny a skupiny

Co Vám nabízíme?

Individuální psychoterapie

Vytvoření bezpečného prostředí pro klienta, kde díky doprovázení a podpory terapeuta získává náhled v oblastech, které ho tíží např. rozchod, rozvod, ztráta, stres, nízká sebedůvěra a sebeúcta, práce s emocemi a ventilace emocí, ad.

Individuální psychoterapie

Vytvoření bezpečného prostředí pro klienta, kde díky doprovázení a podpory terapeuta získává náhled v oblastech, které ho tíží např. rozchod, rozvod, ztráta, stres, nízká sebedůvěra a sebeúcta, práce s emocemi a ventilace emocí, ad.

Párová psychoterapie

(práce s párem, např. partneři, manžele, dcera a matka) tato psychoterapie je zaměřena na témata důvěra, nevěra, intimita, vzájemná komunikace.

Párová psychoterapie

(práce s párem, např. partneři, manžele, dcera a matka) tato psychoterapie je zaměřena na témata důvěra, nevěra, intimita, vzájemná komunikace.

Rodinná psychoterapie

Práce s celým rodinným systémem. Klientem je celá rodina, která se na terapii podílí. Hledá se vhodná komunikace, náhled nad problémem, který sužuje rodinný systém. Cílem je, aby se všem zúčastněným stranám v tomto rodinném společenství žilo lépe, komfortněji.

Rodinná psychoterapie

Práce s celým rodinným systémem. Klientem je celá rodina, která se na terapii podílí. Hledá se vhodná komunikace, náhled nad problémem, který sužuje rodinný systém. Cílem je, aby se všem zúčastněným stranám v tomto rodinném společenství žilo lépe, komfortněji.

Podpůrné skupiny na míru

Jsou určené pro lidi, kteří mají něco společného, mají v rodině, mezi přáteli – blízkého se závislostí; duševně nemocného člověka; dítě, které si řeší problémy ve škole; dítě které má specifika….. Ve skupině probíhá sdílení zkušeností, ventilace emocí. Průvodcem skupiny je terapeut, který danou skupinu vede.

Podpůrné skupiny na míru

Jsou určené pro lidi, kteří mají něco společného, mají v rodině, mezi přáteli – blízkého se závislostí; duševně nemocného člověka; dítě, které si řeší problémy ve škole; dítě které má specifika….. Ve skupině probíhá sdílení zkušeností, ventilace emocí. Průvodcem skupiny je terapeut, který danou skupinu vede.

Terapie a psychologické poradenství pro děti a mladistvé

Podpora schopností učinit kladné přijetí sebe sama, podpora sebeúcty a sebedůvěry. Práce se schopnostmi, dovednostmi a vlastnostmi dětí, aby si uvědomily své předností a slabiny. Pomoci řešit aktuální problémy, které mohou souviset s dnešními trendy(soc.sítě vs.realita, technické vymoženosti, značkové oblečení, hodnocení ve škole,trend „dokonalosti“) a dobou. Podpora zdolávat překážky vývoje, rozvíjet jejich schopnosti. Pro děti a dospívající zaměřené na jejich problémy s chováním ve škole, v rodině a mezi vrstevníky. Probíhá to formou rozhovoru, her, emočních karet, metodou Kids´skills.

Terapie a psychologické poradenství pro děti a mladistvé

Podpora schopností učinit kladné přijetí sebe sama, podpora sebeúcty a sebedůvěry. Práce se schopnostmi, dovednostmi a vlastnostmi dětí, aby si uvědomily své předností a slabiny. Pomoci řešit aktuální problémy, které mohou souviset s dnešními trendy(soc.sítě vs.realita, technické vymoženosti, značkové oblečení, hodnocení ve škole,trend „dokonalosti“) a dobou. Podpora zdolávat překážky vývoje, rozvíjet jejich schopnosti. Pro děti a dospívající zaměřené na jejich problémy s chováním ve škole, v rodině a mezi vrstevníky. Probíhá to formou rozhovoru, her, emočních karet, metodou Kids´skills.

Terapie a psychologické poradenství poradenství pro dospělé

Pomoci klientům, uvědomit si, v čem spočívá jejich osobní problém, a jak jej reálně řešit. Podpora klientů, aby při svém rozhodování jednali svobodně a zároveň byli ochotni a schopni přijmout přirozené důsledky svých rozhodnutí. Pomoci klientům ujasnit si krátkodobé a dlouhodobé osobní cíle, možné cesty k nim, případně modifikovat nereálné cíle. Snažit se rozvíjet pozitivní prvky klientovy osobnosti a tím snižovat jeho patologii nebo ji předcházet.

Terapie a psychologické poradenství pro dospělé

Pomoci klientům, uvědomit si, v čem spočívá jejich osobní problém, a jak jej reálně řešit. Podpora klientů, aby při svém rozhodování jednali svobodně a zároveň byli ochotni a schopni přijmout přirozené důsledky svých rozhodnutí. Pomoci klientům ujasnit si krátkodobé a dlouhodobé osobní cíle, možné cesty k nim, případně modifikovat nereálné cíle. Snažit se rozvíjet pozitivní prvky klientovy osobnosti a tím snižovat jeho patologii nebo ji předcházet.

Interaktivní semináře pro rodiče

Semináře zaměřené na výchovu, emoce a komunikaci s dětmi. Z menší části jsou tyto školení edukativní a zbytek je o předávání informací, co se mi daří a co se mi nedaří ve výchově, v pochopení emocí mého dítěte nebo v naší vzájemné komunikaci. Společné budeme hledat řešení konkrétních situací, které nás potkávají každodenně s našimi dětmi. Nabízíme Vám společné obohacení rodičovskými zkušenostmi, protože každý z nás máme svůj úhel pohledu, tak pojďme to spolu sdílet.

Interaktivní semináře pro rodiče

Semináře zaměřené na výchovu, emoce a komunikaci s dětmi. Z menší části jsou tyto školení edukativní a zbytek je o předávání informací, co se mi daří a co se mi nedaří ve výchově, v pochopení emocí mého dítěte nebo v naší vzájemné komunikaci. Společné budeme hledat řešení konkrétních situací, které nás potkávají každodenně s našimi dětmi. Nabízíme Vám společné obohacení rodičovskými zkušenostmi, protože každý z nás máme svůj úhel pohledu, tak pojďme to spolu sdílet.

Relaxace

Cestou řízené imaginace a odpočinku podpořit klienta v navození vnitřního klidu a rovnováhy. Pomoc při posílení duševní hygieny, která zvyšuje odolnost člověka vůči negativním vlivům všeho druhu.

Relaxace

Cestou řízené imaginace a odpočinku podpořit klienta v navození vnitřního klidu a rovnováhy. Pomoc při posílení duševní hygieny, která zvyšuje odolnost člověka vůči negativním vlivům všeho druhu.

Mgr. Silvie Mendreková Terapeut

Mgr. Nikol Zvolenská Terapeut

Iva Marszalková, DiS. Terapeut

Bc. Daniela Ježíková Krizový intervent

Zaručujeme absolutní mlčenlivost ze strany terapeutů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Počet sezení je velmi individuální, někdo potřebuje 3 sezení, někdo třeba 10.
Velmi záleží na potíži, se kterou klient/klienti přichází.

Informace pro klienty

Dobrý den, rádi bychom Vám zde poskytli podrobné informace o aktuální dostupnosti služeb terapeutů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Silvie Mendreková

V roce 2024 nepřijímám nové klienty, obracejte se prosím na mé kolegyně.

Mgr. Nikol Zvolenská

Přijímá nové klienty.

Iva Marszalková, DiS.

Přijímá nové klienty.

Bc. Daniela Ježíková

Přijímá nové klienty.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.